Kanalizačné kompozitné spätné klapky

Kanalizačné kompozitné spätné klapky DN100 - 1500 mm so zvislým alebo šikmým tanierom